Girlz attitude When boy dont look Her
She says:KUTTA dekh hi nhi rha hai
&
When boy looks her
She says:Dekh kaise KUTTON ki trah dekh raha hai.