No shadows 2 deprezz u
Only joyz 2 surround u
Many friends 2 love u
God himself 2 bless u
Theze r my wishez 4 u,
4 today, tommorrow n every day