Power Of Wife.
Shohar Biwi say: Ye kiya tum 1 or suit £ay aai?
Aßhi parso hi to.

Bv chi££a kar ßo£i:
Kiya parso?
Bo£o..Bo£o
Kiya kaha tum nay?
Kiya parso,parso kiya, ßo£o ja£di!
Bataao kiya parso?

Shohar: Kuch nahi, ma ßus ye keh raha
tha ky parso ßhi ek hi suit £aai thi pag£i aaj to 2 £ay aati .